Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2018. december 11-én (kedden) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
219/2018., 219/2/2018.,előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019-2022. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének jóváhagyására
215/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Dombóvári Csaba jegyző
3./ 2019. évi ellenőrzési terv
216/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Dombóvári Csaba jegyző
4./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)
218/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára
226/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
231/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
7./Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkaterve
210/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2018. évi háromnegyed éves helyzetéről címmel.
Sz-477/2018 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Pál Tibor elnök
2./ Tájékoztató a „Munkásszálló építése Ferencvárosban” című projekt keretén belül épülő munkásszálló kihasználtságáról
Sz-478/2018 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
3./ Tájékoztató a PEB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-395/2018. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Budapest, 2018. 2018. december 07.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem