Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2018. november 28-án (szerda) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
Sz-450/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Piaci alapon bérbe adott lakások elidegenítése
Sz-451/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ A Fekete Nyolcas Bt. Budapest IX. kerület, Ráday u. 9. fszt. I. szám alatti helyiségre vonatkozó bérleti díjfizetésének mérséklése
Sz-452/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A bérlők lakáskérelmeit a szakbizottságnak még a lakásrendelet módosításának decemberi hatálybalépése előtt szükséges elbírálnia.
Budapest, 2018. november 27.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem