Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. november 21-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről
190/2018.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ KÉSZ jogharmonizációs folyamatok állami főépítészi eljárásban
198/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
3./Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére a CORDIA Belváros Ingatlanfejlesztő Társasággal
181/2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.22.) rendelete módosításának kezdeményezése
196/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
5./ Kezdeményezés épület kerületi védelmének törlésére
191/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
6./ Javaslat a TÉR_KÖZ 2018 pályázattal összefüggő döntés meghozatalára, valamint tájékoztató a József Attila-lakótelep KÉSZ tervezésekre vonatkozóan
206/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
7./ Dél-pesti Centrum Kórház beruházásával összefüggésben készülő - Budapest IX. kerület, Haller utca – Nagyvárad tér – Albert Flórián út – Könyves Kálmán körút – Szent László kórház telekhatára (38283/5 hrsz.) – (38283/8) hrsz-ú közterület – Fehérholló utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzat TSZT (Településszerkezeti Terv) és FRSZ (Fővárosi Rendezési Szabályzat) eseti módosításával kapcsolatos döntések
207/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
8./ Budapest IX. kerület Vágóhíd utca és környéke KÉSZ területén beruházói megállapodás kötések
208/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
9./ A Budapest, IX. kerület, Timót utca és környéke, (Budapest, IX. kerület Kén utca - Gubacsi út - Határ út - Soroksári út által határolt terület ) által határolt terület Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítésének elindításáról szóló döntés meghozatala
197/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
10./ A Budapest, IX. kerület, Kvassay út és környéke (Hajóállomás utca – Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Kvassay út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítésének elindításáról szóló döntés meghozatala
209/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
11./ „TÉR_KÖZ 2016 és 2018.” pályázattal kapcsolatos tervek
Sz-445/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
12./ A 2018. évi fenyőfa árusításra kiírt pályázat elbírálása a beérkezett pályázatok alapján
Sz-394/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
13./ Vendéglátó-terasz kiegészítő tárgy (napernyőtalp) tárolásra irányuló közterület-használati kérelem
Sz-390/2018., Sz-391/2018., Sz-392/2018., 393/2018., Sz-433/2018., Sz-434/2018., Sz-436/2018., Sz-437/2018., Sz-438/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Vendéglátó-terasz kihelyezésre irányuló közterület-használati kérelem a Ráday utca területére
Sz-439/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Vendéglátó-terasz kihelyezésre irányuló közterület-használati kérelem nyitvatartási idő meghatározásával
Sz-442/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Határozat módosítás
Sz-389/2018., Sz-440/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
17./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására
Sz-447/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté, a VVKB elnöke
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VVKB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-397/2018. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2018. november 16.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem