Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. november 21-én (szerda) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
87/2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)
200/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére a CORDIA Belváros Ingatlanfejlesztő Társasággal
181/2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Postaszolgáltatás biztosítása az Aszódi lakótelepen
195/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-423/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján
Sz-424/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Piaci alapon bérbe adott lakások elidegenítése
Sz-425/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ A Gazdasági Bizottság GB 201/2018. (IX.19.) sz. határozatának visszavonása
Sz-426/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
Sz-427/2018. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ A közérdekűvé nyilvánított Szent Rafael Caritas Alapítvány részére helyiség biztosítása
Sz-441/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ A Fekete Nyolcas Bt. Budapest IX. kerület, Ráday u. 9. fszt. I. szám alatti helyiségre vonatkozó bérleti díjfizetésének mérséklése
Sz-444/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-428/2018. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2018. november 16.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem