Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. október 24-én (szerda) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
153/3/2018., 153/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére a CORDIA Belváros Ingatlanfejlesztő Társasággal
181/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány által bérelt helyiségekben a bérleti jogviszony időtartama alatt elvégzett értéknövelő beruházások megtérítése
180/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Budapest XVIII. kerület, Csapó utca 17., 151493 hrsz. alatti felépítményes ingatlan elidegenítésének ügye
Sz-404/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Közérdekűvé nyilvánított Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére történő helyiség bérbeadása
Sz-406/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-409/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-410/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-411/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat közművagyon átadásáról szóló megállapodás megkötésére
Sz-412/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdése alapján
Sz-405/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat „Vállalkozásbarát Ferencváros Program” II. ütemének támogatására
Sz-407/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató önkormányzati projektek állásáról
188/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a GB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-400/2018. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2018. október 19.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem