Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. október 24-én (szerda) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
153/3/2018., 153/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Alapítványi támogatási kérelmek
183/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények átszervezésére
185/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester
4./ Javaslat a Ferencvárosi Napfény Óvoda alapító okiratának módosítására
177/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
5./ Javaslat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezésére a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan
178/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
6./ Javaslat a 22.,23.,24.,25.,26. háziorvosi körzetek működtetésére kötött feladat ellátási szerződések módosítására
Sz-376/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
7./ Javaslat egészségügyi alapellátási körzetek működtetésére kötött feladat ellátási szerződések módosítására
Sz-378/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
8./ 8. sz. fogorvosi körzet fogorvosának személyi változása praxisjog eladása miatt
Sz-379/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
9./ Javaslat az 1. házi gyermekorvosi körzet működtetésére
Sz-385/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
10./ Személyi térítési díjak elengedése iránti kérelmek
Sz-382/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Javaslat a Bursa Hungarica munkacsoport létrehozására
Sz-383/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Javaslat a 2017. évi Sport Alap elszámolásának elfogadására
Sz-384/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Támogatási kérelmek
Sz-386/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz- 411/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására
Sz-388/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós elnöke
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató az ESZSB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-399/2018. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2018. október 19.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem