Line Break (Shift + Enter) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. szeptember 20-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
153/2018., 153/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
163/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendeletének módosítására
169/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
4./ A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásra pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
157/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága részére nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
165/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére
168/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója
7./ 129/2018. (IV. 26.) számú KT határozat módosítása a „Jedlik Ányos Terv” megvalósítása érdekében
166/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
8./ Javaslat a „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja – V. ütem” című pályázaton való részvétel támogatására
167/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2017. évi szociális szolgáltatásairól
158/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Civil és kulturális pályázati beszámolók elfogadása
155/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága SZMSZ-ének, Szakmai Programjának módosítására
172/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának "deák" Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2017. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2018. évi támogatási szerződés megkötésére
173/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Jelenlét Program Ferencvárosban, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelme
174/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére hajléktalanok nappali ellátása céljából
170/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Javaslat a Ferencvárosi Napfény Óvoda és a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására
164/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
16./ Alapítványok támogatási kérelmei
133/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
17./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények gazdasági átszervezéséhez
159/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
18./ Bírósági ülnök megbízatásának megszűnése
156/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Ferencvárosi „deák” Közalapítvány kuratóriumi tagcsere
171/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
20./ Javaslat „Ferencváros Bárány János-díja” adományozására
160/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Mészáros László, a KEN elnöke
21./ Önkormányzati hatósági ügyek
175/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
161/2018. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. január 1-jétől hozott határozatairól
1/3/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző

Budapest, 2018. szeptember 14.

Dr. Bácskai János
polgármester h.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármesterImpresszum  Adatvédelem