Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: szeptember 19-én (szerda) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
153/2018., 153/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásra pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
157/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendeletének módosítására
169/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
4./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
163/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat a „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja – V. ütem” című pályázaton való részvétel támogatására
167/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2017. évi szociális szolgáltatásairól
158/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága SZMSZ-ének, Szakmai Programjának módosítására
172/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának "deák" Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2017. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2018. évi támogatási szerződés megkötésére
173/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Jelenlét Program Ferencvárosban, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelme
174/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére hajléktalanok nappali ellátása céljából
170/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Javaslat a Ferencvárosi Napfény Óvoda és a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására
164/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
12./ Alapítványok támogatási kérelmei
133/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
13./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények gazdasági átszervezéséhez
159/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
14./ Magyar Hallássérültek Sportszövetségének kérelme
Sz-347/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Javaslat az ESZSB. 114/2018. (VI.20.) sz. határozatának módosítására
Sz-361/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Kállay Gáborné alpolgármester
16./ Javaslat a 27. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítására
Sz-348/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
17./ „Volt állami gondozott lakás bérbeadása iránti kérelme
Sz-325/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós elnök
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató az ESZSB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-333/2018. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthet
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2018. szeptember 14.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem