Line Break (Shift + Enter) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2018. szeptember 13-án 16.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A Budapest, IX. Viola u. 37/A.-B., 37419, 37418 hrsz-ú és Budapest, IX. Tűzoltó u. 33/C., 37414 hrsz-ú ingatlanok együttes vagy külön-külön történő értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
162/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás: Az ingatlanok értékesítése tárgyában a vagyonrendelet alapján a pályázati ajánlatok meghosszabbított elbírálási határideje lejár, a Képviselő-testületnek a pályázati ajánlatokat el kell bírálnia.

Budapest, 2018. szeptember 10.

Dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem