Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2018. szeptember 13-án (csütörtök) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A Budapest, IX. Viola u. 37/A.-B., 37419, 37418 hrsz-ú és Budapest, IX. Tűzoltó u. 33/C., 37414 hrsz-ú ingatlanok együttes vagy külön-külön történő értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
162/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ A Budapest XXIII. kerület, Lovas utca 29., 184693 hrsz. alatti felépítményes ingatlan elidegenítésének ügye
Sz-336/2018. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
Az ingatlan értékesítése tárgyában a vagyonrendelet alapján a pályázati ajánlatok meghosszabbított elbírálási határideje lejár. A Képviselő-testületnek a pályázati ajánlatot el kell bírálnia, melyhez szükséges a Gazdasági Bizottság előzetes véleménye.

Budapest, 2018. szeptember 10.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem