Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2018. július 19-én (csütörtök) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest IX. kerület Mátyás u. 9. pince I. szám alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet folytató Budapest Music Center részére
Sz-316/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
Önkormányzati érdek, hogy az előterjesztés tárgyát képező helyiség ne maradjon sokáig üres, mely állapot az önkormányzatnak kizárólag kiadást jelent, bevételt nem.
A helyiség pályázat keretében történő hasznosítása – tekintettel arra, hogy a GB a helyiség pályáztatásáról még nem döntött – több hónapot vesz igénybe, és a hasznosítás megvalósulása bizonytalan, míg most jelentkezett egy potenciális bérlő, aki azonnal bérbe venné, és a helyiségben szükséges felújításokat is elvégezné.

Budapest, 2018. július 18.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem