Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2018. július 9-én (hétfő) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Tulajdonjog rendezése
Sz-314/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelem
Sz-315/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest IX. kerület Mátyás u. 9. pince I. szám alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet folytató BMC Kft. részére
Sz-316/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Pályázat keretében elnyert támogatásból vásárolt gépjármű használatba adása a FESZGYI részére
Sz-318/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A közérdekűvé nyilvánított Szent Rafael Caritas Alapítvány részére helyiség biztosítása
Sz-319 /2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A Gazdasági Bizottság GB 98/2018.(IV.25.) számú határozatának módosítása
Sz-320/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ A Gazdasági Bizottság GB 97/2018.(IV.25.) számú határozatának módosítása
Sz-317/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A Gazdasági Bizottság összehívásának indoka: Az önkormányzat által korábban értékesített ingatlan tulajdonjogának rendezése szükséges (1. napirend) az elmaradt ingatlan-nyilvántartási bejegyzés miatt felmerülő adófizetési kötelezettség teljesítése és a peres eljárás elkerülése érdekében.

Budapest, 2018. július 6.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem