Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2018. július 6-án (pénteken) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ 2018. évi templompályázatok elbírálása
Sz-303/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
2./ „TIMÓT UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Budapest, IX. kerület Kén utca - Gubacsi út - Határ út - Soroksári út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata elkészítésének elindítása eljárásban
Sz-304/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
3./ Településrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatala
Sz-305/2018. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
4./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2017” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-306/2018. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
Görgényi Máté elnök
5./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2018” pályázat
Sz-307/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
6./ Vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása
Sz-308/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Díjcsökkentés iránti kérelmek
Sz-312/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Közterület-használati kérelmek a Tompa utca területére
Sz-311/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Forgalmi rend változással járó Kulturális Rendezvény kérelem
Sz-310/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelem
Sz-313/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző

Indokolás:
A 2018. évi templompályázatok benyújtási határideje: 2018. június 29., a pályázatok elbírálása miatt szükséges a bizottság összehívása.

Budapest, 2018. július 4.

Görgényi Máté s.k.
elnök























Impresszum  Adatvédelem