Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2018. június 27-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ 2018. évi lakóház – felújítási pályázatok elbírálása
Sz-290/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A lemondó nyilatkozatok az irodán, illetve az ülésen megtekinthetők.)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ „Zöld Udvar 2018” pályázat elbírálása
Sz-291/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
3./ Autómentes Nap 2018
Sz-292/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
4./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2017. évi működési költségeihez nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-293/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
5./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Sz-294/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Díjcsökkentés iránti kérelem
Sz-285/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-295/2018., Sz-296/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területre, maximális kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-297/2018., Sz-299/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejének meghatározása
Sz-298/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-300/2018., Sz-301/2018., Sz-302/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A lakóház felújítási pályázat 2018. április 19-tól június 8-ig került kiírásra. Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett felújítási munkákra nyújtható be. A felújítási munkák mielőbbi megkezdéséhez szükséges, hogy a bizottság megtárgyalja és javaslatot tegyen a felosztásra vonatkozóan.

Budapest, 2018. június 25.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem