Tevékenység József Attila Városrészi Önkormányzata

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2018. június 27-én (szerdán) 8.30 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX. Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ 2018. évi lakóház – felújítási pályázatok elbírálása
Sz-290/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A lemondó nyilatkozatok az irodán, illetve az ülésen megtekinthetők.)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A lakóház felújítási pályázat 2018. április 19-tól június 8-ig került kiírásra. Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett felújítási munkákra nyújtható be. A felújítási munkák mielőbbi megkezdéséhez szükséges, hogy a bizottság megtárgyalja és javaslatot tegyen a felosztásra vonatkozóan.

Budapest, 2018. június 25.

Sajó Ákos s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem