Line Break (Shift + Enter) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. június 21-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Az Epres, a Kerekerdő, a Méhecske valamint az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
126/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
94/3/2018. sz., 94/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi szolgáltatásokról és a fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotására
132/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
4./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására
131/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
5./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására
128/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata – jogharmonizáció, Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata - jogharmonizáció
98/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének az emléktábla-állítás rendjéről szóló 12/2017. (IV.25.) önkormányzati rendeletének módosítására
134/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
135/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Fogászati rendelő kialakítása a József Attila-lakótelepen
136/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése
129/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok pályázat útján történő elidegenítése
130/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Javaslat az „Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde konyháinak felújítása - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2018” című pályázat benyújtására
137/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Javaslat a Kalotherm Zrt. díjcsökkentési kérelmének elbírálására
125/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club 2017. évi beszámolójának elfogadására, valamint a 2018. évre vonatkozó szerződés megkötésére
138/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához
139/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
16./ Alapítványok támogatási kérelmei
140/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
17./ 2017. évi civil és kulturális pályázati beszámolók elfogadása
141/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
18./ Közszolgáltatási szerződés – Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete
142/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
19./ A 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
143/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
20./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve
146/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározására
152/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
22./ Ferencvárosi „deák” Közalapítvány kuratóriumi tagcsere
147/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor képviselő
23./ „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása
148/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök
24./ „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozása
149/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
25./ Önkormányzati hatósági ügyek
150/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
127/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. január 1-jétől hozott határozatairól
1/2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
3./ Tájékoztató a történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékeléséről
144/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
4./ Tájékoztató a CF Pharma Gyógyszergyártó Kft. 2018. május 25. napján tartott taggyűléséről
151/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2018. június 15.

Dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem