Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. június 20-án (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
94/3/2018. sz., 94/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata – jogharmonizáció, Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata - jogharmonizáció
98/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének az emléktábla-állítás rendjéről szóló 12/2017. (IV.25.) önkormányzati rendeletének módosítására
134/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Javaslat a Kalotherm Zrt. díjcsökkentési kérelmének elbírálására
125/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve
146/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-244/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területre, maximális kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-245/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejének meghatározása
Sz-246/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Díjcsökkentés iránti kérelmek
Sz-242/2018., Sz-247/2018., Sz-248/2018., Sz-279/2018., Sz-280/2018., Sz-281/2018., Sz-286/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Sz-285/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz melléklet / Sz-242
1. sz melléklet / Sz-247
1. sz melléklet / Sz-248
2. sz melléklet / Sz-248
1. sz melléklet / Sz-280
1. sz melléklet / Sz-281
1. sz melléklet / Sz-286
dr. Bácskai János polgármester
10./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-239/2018., Sz-240/2018., Sz-277/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Közterület-használat időtartamának meghosszabbítása (állványozás)
Sz-241/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Határozatok módosítása
Sz-249/2018., Sz-250/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Egyéb – nem vendéglátó-terasz kialakítására vonatkozó - közterület-használat a Ráday utca területén
Sz-282/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-243/2018., Sz-278/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
Tájékoztató:
1./ Történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékelése
144/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
2./ Tájékoztató a VVKB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-252/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2018. június 15.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem