Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. június 20-án (szerdán) 16.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
94/3/2018. sz., 94/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi szolgáltatásokról és a fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotására
132/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
135/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve
146/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a 2018. évi belső ellenőrzési terv 3., 4., 5. sorszámú ellenőrzései kapcsán kijelölt ellenőrizendő szervezeti egységekről
Sz-288/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
2./ Tájékoztató a PEB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-256/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Budapest, 2018. június 15.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem