Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. június 20-án (szerda) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
94/3/2018. sz., 94/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására
128/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Fogászati rendelő kialakítása a József Attila-lakótelepen
136/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése
129/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok pályázat útján történő elidegenítése
130/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve
146/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Budapest, IX. Ecseri út 29. földszint IV. sz. (hrsz.: 38236/629/A/21) garázshelyiség alatti földterület elidegenítése
Sz-267/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Ráday utcai nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj mérséklésre vonatkozó kérelmek
Sz-268/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-269/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ A Budapest, IX. Tűzoltó u. 23. szuterén V. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet folytató Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület részére
Sz-270/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Budapest, XXIII. Lovas u. 29. (hrsz.:184693) sz. alatti ingatlan elidegenítési ügye
Sz-271/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-272/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-264/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján
Sz-273/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Lakás bérbeadása pályázaton kívül, piaci lakbér megállapítása mellett
Sz-274/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ A Gazdasági Bizottság GB 126/2018. (V.23.) számú határozatának visszavonása
Sz-275/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-253/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2018. június 15.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem