Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: június 20-án (szerdán) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Az Epres, a Kerekerdő, a Méhecske valamint az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
126/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
94/3/2018. sz., 94/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
135/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Javaslat az „Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde konyháinak felújítása - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2018” című pályázat benyújtására
137/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club 2017. évi beszámolójának elfogadására, valamint a 2018. évre vonatkozó szerződés megkötésére
138/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához
139/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ A 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
143/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve
146/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ 10. sz. felnőtt fogorvosi körzet fogorvosának személyi változása praxisjog változása miatt
Sz-259/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
10./ Javaslat a 2017. évi Sport Alap elszámolásának elfogadására
Sz-260/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Egyesületek támogatási kérelmei
Sz-261/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Ferencvárosi Méhecske Óvoda 2018. évi óvodai sport pályázati kérelmének módosítása
Sz-262/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Személyi térítési díj elengedése iránti kérelem
Sz-263/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Személyi térítési díjak felülvizsgálatát követően megállapított díjak elengedése iránti kérelmek
Sz-289/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-264/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Volt állami gondozottak lakáskérelmei
Sz-265/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós bizottsági elnök
17./ „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása
Sz-266/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató az ESZSB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-254/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2018. június 20.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem