Line Break (Shift + Enter) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. május 24-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Ferencvárosi Egészségügyi szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázat elbírálása
90/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
2./ Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
91/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
3./ A Liliom Óvoda óvodavezetőjének - pályázati eljárás lefolytatása nélküli (első megbízás meghosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása
92/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló (egyfordulóban)
93/2018., 93/2/2018., 93/3/2018., 93/4/2018., 93/5/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
94/2018., 94/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról
95/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
96/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
97/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója
9./ Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata – jogharmonizáció, Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata - jogharmonizáció
98/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
10./ Az ÁEEK-val 2017. december 15-én kötött Költségviselési Megállapodás módosítása
123/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
11./ 2017. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés
100/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
12./ Bírósági ülnök megbízatásának megszűnése
103/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Ingatlan használati megállapodás megkötése a Ferencvárosi Napfény Óvoda 1098 Budapest, Napfény utca
4.szám alatti a (38236/294 hrsz) telek javára
104/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
14./ A Tetőtől Talpig Fejlesztő Alapítvány közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása
107/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ FESZOFE Kft. alapító okirat módosítása
99/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
16./ Javaslat óvodapedagógusok többletjavadalmazására
121/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Javaslat CF Pharma Gyógyszergyártó Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására
114/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2017. évi beszámolója és 2018. évi üzleti terve és könyvvizsgálóinak megválasztása
101/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója
19./ Javaslat a 3. díjtételű kerületi parkolási zóna módosítására
115/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója
20./ Döntés Szakmai Véleményező Bizottság összetételéről, valamint tájékoztatás a FEV IX. Zrt. által „a közterületi fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése tárgyában” kiírandó közbeszerzési
eljárások koncepciójáról
116/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója
21./ Javaslat ingatlan adásvételi szerződések módosításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
117/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója
22./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
110/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
23./ Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételhez
102/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
24./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány, valamint a Budapest Art Center Szolgáltató Nonprofit Kft. részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára
105/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
25./ Javaslat alapító okiratok módosítására
118/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
26./ 2017. évi civil és kulturális pályázati beszámolók elfogadása
106/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
27./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának státuszbővítésére
119/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
28./ Alapítványok támogatási kérelmei
120/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
29./ Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
111/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
30./ Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására
109/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök
31./ Javaslat a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozására
108/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, Görgényi Máté elnök
32./ Önkormányzati hatósági ügyek
122/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
112/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2017. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
113/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója
3./ Tájékoztató a Budapesti Vegyiművek Zrt. „f. a.” Illatos úti telephelyén feltárt környezetszennyezés felszámolása tárgyában
72/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2018. május 18.

Dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem