Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. május 23-án (szerda) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Ferencvárosi Egészségügyi szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázat elbírálása
90/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló (egyfordulóban)
93/2018., 93/2/2018., 93/3/2018., 93/4/2018., 93/5/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
94/2018., 94/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
97/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója
5./ Ingatlan használati megállapodás megkötése a Ferencvárosi Napfény Óvoda 1098 Budapest, Napfény utca
4.szám alatti a (38236/294 hrsz) telek javára
104/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat CF Pharma Gyógyszergyártó Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására
114/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2017. évi beszámolója és 2018. évi üzleti terve és könyvvizsgálóinak megválasztása
101/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója
8./ Javaslat a 3. díjtételű kerületi parkolási zóna módosítására
115/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója
9./ Döntés Szakmai Véleményező Bizottság összetételéről, valamint tájékoztatás a FEV IX. Zrt. által „a közterületi fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése tárgyában” kiírandó közbeszerzési
eljárások koncepciójáról
116/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója
10./ Javaslat ingatlan adásvételi szerződések módosításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
117/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója
11./ A Tetőtől Talpig Fejlesztő Alapítvány közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása
107/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ FESZOFE Kft. alapító okirat módosítása
99/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
13./ A közérdekűvé nyilvánított Szent Rafael Caritas Alapítvány részére helyiség biztosítása
Sz-202/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-203/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-204/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Piaci alapon bérbe adott lakások lakbéremelése
Sz-205/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17. / Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság részére biztosított szolgálati lakások bérlőváltozására
Sz-231/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-206/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-207/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Budapest, IX. kerület Ráday utca 18. I. 7/A (hrsz. 36825/0/B/21) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-232/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2017. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
113/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
2./ Tájékoztató a GB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-208/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2018. május 18.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem