Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. május 23-án (szerdán) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Ferencvárosi Egészségügyi szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázat elbírálása
90/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
2./ Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
91/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
3./ A Liliom Óvoda óvodavezetőjének - pályázati eljárás lefolytatása nélküli (első megbízás meghosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása
92/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló (egyfordulóban)
93/2018., 93/2/2018., 93/3/2018., 93/4/2018., 93/5/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
94/2018., 94/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
96/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Ingatlan használati megállapodás megkötése a Ferencvárosi Napfény Óvoda 1098 Budapest, Napfény utca
4.szám alatti a (38236/294 hrsz) telek javára
104/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ A Tetőtől Talpig Fejlesztő Alapítvány közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása
107/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat óvodapedagógusok többletjavadalmazására
121/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2017. évi beszámolója és 2018. évi üzleti terve és könyvvizsgálóinak megválasztása
101/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója
11./ Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételhez
102/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Javaslat alapító okiratok módosítására
118/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
13./ Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
111/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
110/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának státuszbővítésére
119/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
16./ Alapítványok támogatási kérelmei
120/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
17./ Javaslat a 2017. évi Sport Alap elszámolásának elfogadására
Sz-214/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
18./ Javaslat a 2017. évi szabadidősport pályázatok elszámolásának elfogadására
Sz-215/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
19./ Támogatási kérelmek
Sz-233/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
20./ Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi felnőtt, gyermek háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz, műszer beszerzésének támogatására kiírt pályázat elbírálása
Sz-220/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
21./ Javaslat az 1. házi gyermekorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés megszüntetésére
Sz-222/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
22./ Volt állami gondozott lakáskérelmének ügye
Sz-223/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós elnök
23./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-206/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
24./ Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására
Sz-224/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Menhely Alapítvány 2017. évi szakmai munkájáról
Sz-225/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Tájékoztató az ESZSB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-226/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2018. május 18.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem