Line Break (Shift + Enter) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. április 26-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.)
önkormányzati rendelet módosítására
76/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
87/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármeste
3./ Beszámoló Féléves Magyar Állampapír vásárlásáról
73/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére
14/2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat az „új munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése” tárgyú pályázattal összefüggésben többlet forrás biztosítására
78/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A Budapest, IX. Viola utca 37/A., 37419 hrsz-ú és Budapest, IX. Viola utca 37/B., 37418 hrsz-ú ingatlanok együttes vagy külön-külön történő értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
70/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ OMNIAN FÉNYES Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 71/2018. (I.24.) számú határozat ellen
71/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Balázs Béla utca 13. szám alatti lakóépület beruházási engedélyokirata
74/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Mester utca 45. szám alatti FESZ KNP épület energetikai felújításának beruházási engedélyokirata
74/2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Döntés a „Jedlik Ányos Terv” megvalósítása érdekében az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel Együttműködési megállapodás megkötése tárgyban
60/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
11./ Mill Park East területhasználati szerződés módosítása
82/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
12./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázaton való indulásra
75/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Javaslat Ferencváros Szolgáltatástervezési koncepciójának 2018-2019. elfogadására
84/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2018. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)
86/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére”
85/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
16./ Alapítványok támogatási kérelmei
64/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
17./ Javaslat alapító okiratok módosítására
79/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
18./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
88/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
19./ „Ferencváros Sportjáért” díj adományozása
69/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök
20./ Önkormányzati hatósági ügyek
77/2018., 77/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
61/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2017. évi szakmai munkájáról
83/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2017. évben végzett szakmai munkájáról
80/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi szakmai munkájáról
81/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester

Budapest, 2018. április 20.

Dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem