Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. április 25-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére
14/2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat az „új munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése” tárgyú pályázattal összefüggésben többlet forrás biztosítására
78/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ OMNIAN FÉNYES Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 71/2018. (I.24.) számú határozat ellen
71/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Döntés a „Jedlik Ányos Terv” megvalósítása érdekében az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel Együttműködési megállapodás megkötése tárgyban
60/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
5./ Mill Park East területhasználati szerződés módosítása
82/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
6./ A Budapest IX kerület Bakáts tér 6. szám alatti társasház 2017. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása
Sz-156/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-163/2018., Sz-164/2018., Sz-165/2018., Sz-166/2018., Sz-167/2018., Sz-168/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Vendéglátó terasz kiegészítő tárgyak (napernyőtalpak) közterületen történő tárolása céljára vonatkozó közterület-használat iránti kérelem a Ráday utca területére
Sz-169/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területre
Sz-170/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása
Sz-160/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utcán kívüli díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-157/2018., Sz-158/2018., Sz-159/2018., Sz-161/2018., Sz-162/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Nem vendéglátás célját szolgáló közterület használat a Ráday u. területére
Sz-171/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-172/2018., Sz-173/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Stereo Kft. kérelme– Bakáts téren Református Zenei Fesztivál megtartására
Sz-174/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Javaslat a 2018. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánta kiosztására meghirdetett lakossági pályázatok elbírálására
Sz-175/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Ferenc krt.- Üllői út sarkán lévő légszennyezést mérő állomás karbantartási szerződése
Sz-178/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
17./ A légszennyezést mérőállomás adatértékelési szerződése
Sz-179/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
18./ KÉSZ jogharmonizációs folyamat
Sz-180/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
19./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-155/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VVKB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-153/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2018. április 20.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem