Tevékenység József Attila Városrészi Önkormányzata

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2018. április 25-én (szerda) 08:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Döntés a „Jedlik Ányos Terv” megvalósítása érdekében az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel Együttműködési megállapodás megkötése tárgyban
60/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
2./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázaton való indulásra
75/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Javaslat a 2018. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánta kiosztására meghirdetett lakossági pályázatok elbírálására
Sz-175/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Sügősségi javaslat a 181-es és 281-es buszok útvonalának és menetrendjének módosítására az M3 metró Nagyvárad tér- Kőbánya-Kispest felújításának időtartamára
Sz-181/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Intzoglu István képviselő
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Határ út és Illatos út közötti erdőrészletben a Pilisi Parkerdő Zrt. által 2018. évben tervezett erdőfelújításról
Sz-150/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a RÖNK 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-151/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Sajó Ákos elnök

Indokolás:
A 2018. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánta kiosztására meghirdetett lakossági pályázatok elbírálásáról a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2018. április 25-én dönt, melyhez szükséges a József Attila Városrészi Önkormányzat előzetes véleménye.

Budapest, 2018. április 20.

Sajó Ákos s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem