Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. április 25-én (szerda) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
87/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármeste
2./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére
14/2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat az „új munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése” tárgyú pályázattal összefüggésben többlet forrás biztosítására
78/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Budapest, IX. Viola utca 37/A., 37419 hrsz-ú és Budapest, IX. Viola utca 37/B., 37418 hrsz-ú ingatlanok együttes vagy külön-külön történő értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
70/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Balázs Béla utca 13. szám alatti lakóépület beruházási engedélyokirata
74/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Mester utca 45. szám alatti FESZ KNP épület energetikai felújításának beruházási engedélyokirata
74/2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
Sz-141/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Nem lakás céljára szolgáló üres helyiség elidegenítése
Sz-142/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség tevékenységi körének megváltoztatása/módosítása
Sz-143/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő
megkötése
Sz-144/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-145/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Budapest IX. kerület Ráday utca 61. II. 18. (hrsz. 36934//A/) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-146/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Lakáscímek jóváhagyása a Lakásrendelet 4. § (5) bekezdése alapján
Sz-147/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ A Gazdasági Bizottság GB 217/2017. (IX. 06.) határozatának módosítása
Sz-148/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-149/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2018. április 20.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem