Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. április 25-én (szerdán) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.)
önkormányzati rendelet módosítására
76/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázaton való indulásra
75/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Javaslat Ferencváros Szolgáltatástervezési koncepciójának 2018-2019. elfogadására
84/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére”
85/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Alapítványok támogatási kérelmei
64/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
6./ Javaslat alapító okiratok módosítására
79/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
7./ Javaslat szabadidősport pályázat elbírálására
Sz-130/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Javaslat a 2018. évi óvodai sportpályázat elbírálására
Sz-131/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat a 2018-2021. évre vonatkozó Sport Alap pályázat elbírálására
Sz-132/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat a 8. gyermek háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződés megkötésére
Sz-133/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
11./ Javaslat a 17. háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződés megkötésére
Sz-134/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
12./ 22. háziorvosi körzet orvosának személyi változása praxisjog eladása miatt
Sz-135/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
13./ Javaslat a 27. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítására
Sz-136/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
14./ A 10. felnőtt fogorvosi körzet fogorvosának személyi változása praxisjog eladása miatt
Sz-154/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
15./ Javaslat a 8. felnőtt fogorvosi körzetre kötött feladat ellátási szerződés módosítására az egészségügyi
szolgáltató személyének változása miatt
Sz-177/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
16./ Javaslat önkormányzati lakások bérbeadására védőnők részére
Sz-137/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
17./ „Ferencváros Sportjáért” díj adományozása
Sz-138/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2017. évi szakmai munkájáról
83/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
2017. évben végzett szakmai munkájáról
80/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi szakmai
munkájáról
81/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 2017. évi szakmai munkájáról
Sz-139/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Tájékoztató az ESZSB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-140/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2018. április 20.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem