Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2018. április 18-án (szerdán) 8.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Pályázat hirdetése védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására
Sz-124/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
2./ Bakáts projekt új forgalmi rend
Sz-123/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
3./ Duna-parti Építési Szabályzat XI. ütem (V., IX., XXI., kerület Duna-parti területére) véleményezése
Sz-125/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
4./ 2018. évi lakóház-felújítási pályázati felhívás
Sz-113/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat „Zöld Udvar 2018” pályázat kiírására
Sz-121/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
6./ Veszélyeshulladék-gyűjtés
Sz-122/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
7./ A Budapest IX kerület Üllői út 89/A. szám alatti társasház 2017. évi lakóház-felújítási pályázaton
elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása
Sz-114/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ A Budapest IX kerület Ferenc krt. 10. szám alatti társasház 2017. évi lakóház-felújítási pályázaton
elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása
Sz-115/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-116/2018., Sz-117/2018., Sz-118/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területen:
Sz-119/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása
Sz-120/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-126/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A pályázati kiírások határideje miatt szükséges a bizottság döntése.

Budapest, 2018. április 16.

Görgényi Máté s.k.
elnök























Impresszum  Adatvédelem