Line Break (Shift + Enter) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. február 15-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
7/3/2018., 7/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a 2018. évi elidegenítési címjegyzékre
26/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére
14/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ A 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján támogatásban részesült pályázat szakmai tartalmának módosítása a Napfény Óvoda tornaszobájának kiépítése tartalommal
29/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest IX., Balázs Béla 32/B. földszint II. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő
bérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelem
30/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése
31/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladat-ellátási szerződések módosítására
27/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
32/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
9./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató munkakör betöltésére pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
33/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
10./ Az Epres, a Kerekerdő, a Liliom, a Méhecske, valamint az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének
meghatározása
34/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
11./ Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosítására
35/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
12./ Alapítványok támogatási kérelmei
36/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2018-2019. nevelési évre
37/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester
14./ A „Bakáts projekt” végrehajtásához szükséges döntések meghozatala
39/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
15./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
40/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója
16./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára
kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyása, valamint új közbeszerzési eljárás megindítása
38/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója
17./ Interpellációra adott válasz
22/2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására
41/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Önkormányzati hatósági ügyek
42/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
43/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2017. évi szakmai munkájáról
44/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt IX. kerületi Szervezetének 2017. évi szakmai munkájáról
45/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők
számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatáról 2017. évben
46/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2017. évi működéséről
47/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Tájékoztató a Ferencvárosi Idősügyi Tanács 2017. évi működéséről
48/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi működéséről
49/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Tájékoztató az Új Út Szociális Egyesület 2017. évi szakmai munkájáról
50/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2017. évi szakmai munkájáról
51/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester

Budapest, 2018. február 9.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem