Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. február 14-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
7/3/2018., 7/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére
14/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladat-ellátási szerződések módosítására
27/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A „Bakáts projekt” végrehajtásához szükséges döntések meghozatala
39/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
5./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
40/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója
6./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára
kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyása, valamint új közbeszerzési eljárás megindítása
38/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója
7./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-32/2018., Sz-33/2018., Sz-56/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Egyéb –nem vendéglátó-terasz kialakítására vonatkozó- közterület-használat a Ráday utca területén
Sz-55/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-57/2018., Sz-58/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Díjcsökkentés iránti kérelem
Sz-34/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VVKB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-42/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2018. február 19.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem