Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. február 14-én (szerda) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
7/3/2018., 7/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a 2018. évi elidegenítési címjegyzékre
26/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére
14/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest IX., Balázs Béla 32/B. földszint II. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő
bérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelem
30/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése
31/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladat-ellátási szerződések módosítására
27/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ A „Bakáts projekt” végrehajtásához szükséges döntések meghozatala
39/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
8./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára
kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyása, valamint új közbeszerzési eljárás megindítása
38/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója
9./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
Sz-43/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ A Bp. IX. ker. Mester u. 1. fszt. I. szám alatti hasznosított helyiség elidegenítésére kiírt pályázat elbírálása
Sz-44/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Nem lakás céljára szolgáló üres helyiségek együttes értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
Sz-45/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
12./ Közérdekűvé nyilvánított szervezet részére történő helyiség bérbeadása
Sz-46/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Nem lakás céljára szolgáló üres helyiség elidegenítése
Sz-47/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-48/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Szolgálati lakásban lakó bérlő elhelyezési ügye
Sz-49/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-50/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ A Gazdasági Bizottság GB 336/2017. (XII.13.) számú határozatának visszavonása.
Sz-51/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-53/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2018. február 9.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem