Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. február 14-én (szerdán) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
7/3/2018., 7/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ A 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján támogatásban részesült pályázat szakmai tartalmának módosítása a Napfény Óvoda tornaszobájának kiépítése tartalommal
29/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladat-ellátási szerződések módosítására
27/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
32/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
5./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató munkakör betöltésére pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
33/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
6./ Az Epres, a Kerekerdő, a Liliom, a Méhecske, valamint az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének
meghatározása
34/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
7./ Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosítására
35/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
8./ Alapítványok támogatási kérelmei
36/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2018-2019. nevelési évre
37/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester
10./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-50/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2017. évi szakmai munkájáról
44/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt IX. kerületi Szervezetének 2017. évi szakmai munkájáról
45/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők
számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatáról 2017. évben
46/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2017. évi működéséről
47/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Tájékoztató a Ferencvárosi Idősügyi Tanács 2017. évi működéséről
48/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi működéséről
49/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Tájékoztató az Új Út Szociális Egyesület 2017. évi szakmai munkájáról
50/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2017. évi szakmai munkájáról
51/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tájékoztatója a könyvet házhoz szolgáltatás 2017. évi tapasztalatairól
Sz-35/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Tájékoztató a Moravcsik Alapítvány 2017. évi szakmai munkájáról
Sz-36/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Tájékoztató a Lőrinci Gondozóház Szolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi szakmai munkájáról
Sz-37/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Tájékoztató az ESZSB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-38/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2018. február 9.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem