Tevékenység Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2018. február 1-én (csütörtökön) 10.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat kulturális helyiségpályázat meghirdetésére
Sz-31/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság hatáskörébe utalta a Képviselő-testület által kulturális tevékenység céljára kijelölt helyiségek pályázat útján történő bérbeadását. A Képviselő-testület 11/2018. (I.25.) számú határozatával kijelölt helyiség mielőbbi kulturális célú használata érdekében indokolt a pályázat kiírásáról döntést hozó bizottsági ülés összehívása.

Budapest, 2018. január 31.

Mészáros László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem