Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. január 25-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (I. forduló)
7/2018., 7/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
8/2018., 8/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ 2018. évi forrásmegosztás véleményezése
9/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) (a melléklet elektronikusan elérhető)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
4/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
10/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó
helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása
11/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata – hibajavítás állami főépítészi eljárásban
13/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
8./ Védett Átkelő Alapítvány közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása
3/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése
5/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok pályázat útján
történő elidegenítése
15/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetsége „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat”
felhívásának megtárgyalására
24/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ A Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakmai
bizottság összetételének meghatározása
18/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Javaslat a KEHOP-5.2.9. számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című felhívásra benyújtott, az „Önkormányzati Épületek Épületenergetikai Fejlesztése Ferencvárosban” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
12/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2018. évi nyári és téli nyitvatartási rendje
16/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
15./ Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által 2017-ben "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" megvalósításához kapcsolódó beszámolójának elfogadására
17/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
16./ Alapítványok támogatási ügyei
6/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
17./ Javaslat a „Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására” kiírásra készített XV. Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivál témájú pályázat benyújtására
19/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
18./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2017. évi értékelése, 2018. évi program
20/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
19./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges tulajdonosi döntések meghozatala
21/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából
Vörös Attila, FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató
20./ Interpelláció
22/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor képviselő
21./ Önkormányzati hatósági ügyek
23/2018., 23/2-3/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2018. január 19.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem