Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. január 24-én (szerdán) 16.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (I. forduló)
7/2018., 7/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
8/2018., 8/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ 2018. évi forrásmegosztás véleményezése
9/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) (a melléklet elektronikusan elérhető)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
10/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó
helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása
11/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a KEHOP-5.2.9. számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című felhívásra benyújtott, az „Önkormányzati Épületek Épületenergetikai Fejlesztése Ferencvárosban” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
12/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
7./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges tulajdonosi döntések meghozatala
21/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából
Vörös Attila, FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató: a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda - Eseti támogatási csoportjának és referensi rendszer 2015.-2016. évek szabályszerű működésének vizsgálatáról,
- a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezési és Informatikai Iroda SzMSz szerinti szabályszerű működésének vizsgálatáról,
- a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 15/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete szabályos elkészítésének és jóváhagyásának ellenőrzési tapasztalatairól,
- a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete szabályos elkészítésének és jóváhagyásának ellenőrzési tapasztalatairól
- a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Felújítási Irodája 2016. évi működésének szabályszerűségi ellenőrzéséről,
-Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelési Iroda 2015. és 2016. évi működésének szabályszerűségi ellenőrzéséről,
- a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató-és Ellátó Nonprofit Kft (1097 Budapest Gubacsi út 89.) 2015-2016 évi működésének, tevékenységének, gazdálkodásának ellenőrzéséről
Sz-18/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
2./ Tájékoztató a PEB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-19/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Budapest, 2018. január 19.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem