Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. január 24-én (szerda) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (I. forduló)
7/2018., 7/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
8/2018., 8/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
4/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
10/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó
helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása
11/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Védett Átkelő Alapítvány közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása
3/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése
5/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok pályázat útján
történő elidegenítése
15/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges tulajdonosi döntések meghozatala
21/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából
Vörös Attila, FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató
10./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-8/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
11./ Közérdekűvé nyilvánított szervezetek részére történő helyiségek bérbeadása
Sz-13/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő
megkötése
Sz-10/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-11/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-9/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Lakáscímek jóváhagyása a Lakásrendelet 4. § (5) bekezdése alapján
Sz-12/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-16/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2018. január 19.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem