Tevékenység József Attila Városrészi Önkormányzata

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2017. december 21-én (csütörtök) 12:30
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ József Attila lakótelep KÉSZ készítése
282/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
10./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a MÁV lakótelep vízellátása tárgyában
271/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester

Indoklás:
A képviselő-testületi előterjesztést a Képviselő-testület 2017. december 21-én tárgyalja meg, melyhez szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2017. december 18.

Sajó Ákos s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem