Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2017. december 21-én (csütörtökön) 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat szolgalmi jog bejegyzéséről szóló megállapodás és együttműködési megállapodás megkötésére
279/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
2./ Javaslat képviselő-testületi határozatok visszavonására
286/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára
kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és új pályázat kiírása
287/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
278/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Dombóvári Csaba jegyző

Indoklás:
A képviselő-testületi előterjesztéseket a Képviselő-testület 2017. december 21-én tárgyalja meg, melyhez szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2017. december 18.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem