Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2017. december 21-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata – rendeletalkotás, valamint a kapcsolódó döntések meghozatala
281/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
11. sz. melléklet
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet
14. sz. melléklet
15. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
2./ Budapest, IX. kerület Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elfogadása, valamint a településképi önkormányzati rendeletének megalkotása
280/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A TAK a Főépítészi csoportnál megtekinthető)
280_17_C2
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
3./ Javaslat szolgalmi jog bejegyzéséről szóló megállapodás és együttműködési megállapodás megkötésére
279/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
4./ Együttműködési megállapodás módosítása (Budapesti Húsnagyker)
270/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
5./ József Attila lakótelep KÉSZ készítése
282/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
6./ Javaslat településrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára
283/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
7./ Javaslat járművek elhelyezésére szolgáló terület biztosításáról szóló együttműködési megállapodás megkötésére
284/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
8./ „Munkásszálló építése Ferencvárosban” című projekthez kapcsolódó jelzálogszerződés megkötése
288/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
9./ Javaslat a Ferencvárosi Vasutas Sportkör által megvalósítani szándékozott kézilabdacsarnok létesítésével
összefüggő döntések meghozatalára
285/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
11. sz. melléklet
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet
14. sz. melléklet
15. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a MÁV lakótelep vízellátása tárgyában
271/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat képviselő-testületi határozatok visszavonására
286/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára
kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és új pályázat kiírása
287/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
13./ Közterület-használati díjmentességi kérelem
289/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
14./ 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
278/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Dombóvári Csaba jegyző

Indokolás:
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében 2017. december 31-ig a Képviselő-testületnek meg kell alkotnia Budapest IX. kerületére vonatkozóan a Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK) és a településképi önkormányzati rendeletet, valamint még ez évben döntést szükséges hozni több a meghívóban feltüntetett napirend kapcsán.

Budapest, 2017. december 18.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem