Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. december 14-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési módosítása (egyfordulóban)
267/2017., 267/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
268/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
3./ Javaslat a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására (egyfordulóban)
269/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási koncepciója (II. forduló)
241/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciója (2017-2021) elfogadására
256/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a MÁV lakótelep vízellátása tárgyában
271/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak végrehajtása
272/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ A Trio Kulturális Közhasznú Nonprofit Bt. közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása
273/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetőjének a közalkalmazotti jogviszonya közös
megegyezéssel történő megszüntetése iránti kérelme
262/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
10./ Javaslat a Ferencvárosi Pinceszínház (költségvetési szerv) igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó
pályázat kiírására
274/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott gyermekek átmeneti
otthonában történő ellátás ügyében
275/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása 2016. évi beszámolóinak elfogadására
(alapítványok)
265/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme
264/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Interpelláció
266/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor képviselő
15./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. I. félévi munkaterve
276/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Önkormányzati hatósági ügyek
277/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
263/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a 2017. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról
1/4/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző

Budapest, 2017. december 8.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem