Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. december 13-án (szerdán) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési módosítása (egyfordulóban)
267/2017., 267/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására (egyfordulóban)
269/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási koncepciója (II. forduló)
241/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak végrehajtása
272/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ A Trio Kulturális Közhasznú Nonprofit Bt. közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása
273/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. I. félévi munkaterve
276/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-499/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-500/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőr elhelyezésére
Sz-501/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Nem lakás célú helyiségek ingyenes használatba adása közfeladat ellátása céljára a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság részére
Sz-502/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Lakások bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-503/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Bp. IX. Köztelek utca 8. sz. alatti helyiségcsoport közérdekűvé nyilvánított szervezet részére történő bérbeadása
Sz-504/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Budapest IX., Osztag köz 38236/628 fszt. G21. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj mérséklésre vonatkozó kérelem
Sz-505/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Budapest IX. kerület Üllői u. 11-13. földszint 8. (hrsz. 36814/0/A/21) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-506/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Budapest IX. kerület Üllői u. 23. magasföldszint 3. (hrsz. 36837/0/A/6) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-507/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ A Gazdasági Bizottság GB 260/2016. (X.12.) számú határozatának visszavonása
Sz-508/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ A Gazdasági Bizottság GB 311/2017. (XI.15.) számú határozatának visszavonása
Sz-509/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-512/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
19./ Javaslat „Vállalkozásbarát Ferencváros Program” támogatására
Sz-514/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-488/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2017. december 8.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem