Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. december 13-án (szerdán) 12.30 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési módosítása (egyfordulóban)
267/2017., 267/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására (egyfordulóban)
269/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási koncepciója (II. forduló)
241/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak végrehajtása
272/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetőjének a közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti kérelme
262/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
6./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott gyermekek átmeneti otthonában történő ellátás ügyében
275/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. I. félévi munkaterve
276/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-500/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a 7.,8.,és 10. sz. felnőtt fogorvosi körzetek működtetésére feladat ellátási szerződés megkötésére
Sz-498/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
10./ Javaslat a 2.,3.,4.,5.,7.,9. gyermek háziorvosi körzetek működtetésére kötött feladat ellátási szerződések módosítására
Sz-513/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
11./ Javaslat a „Végre Önnek is van esélye felújítania otthonát!” című programra beérkezett pályázatok elbírálására
Sz-495/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Személyi térítési díjtartozás elengedés iránti kérelem
Sz-511/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató az ESZSB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-492/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós ESZSB elnök

Budapest, 2017. december 8.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem