Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. november 16-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendeletének módosítása (egyfordulóban)
234/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítása
235/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata – 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 38.§ - véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre vonatkozó válaszok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
236/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
4./ Javaslat a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
238/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
5./ Budapest, IX. kerület Településképi Arculati Kézikönyv (TAK), valamint a településképi önkormányzati rendelet tervezetének partnerségi egyeztetési eljárása lefolytatásáról szóló döntés meghozatala
239/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
255/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási koncepciója (I. forduló)
241/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciója (2017-2021) elfogadására
256/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat együttműködési és üzemeltetési megállapodás megkötésére
242/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
11. sz. melléklet
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet
14. sz. melléklet
15. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat NEHRU part megállapodás megkötésére térítésmentes átadásról Budapest Főváros Önkormányzatával
244/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
11./ Zöld Ferencváros Program
245/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
12./ A FESZOFE Nonprofit Kft. részére nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása
232/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./
a.) Javaslat Ferencvárosi Pinceszínház és a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ között kötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyására
253/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
b.) Javaslat a Ferencvárosi Pinceszínház költségvetési szerv munkaköreinek meghatározására
253/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester

dr. Bácskai János polgármester
14./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei szervezeti és működési szabályzatának, valamint a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központtal kötött munkamegosztási megállapodásának jóváhagyására
254/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2016/2017. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2017/2018. nevelési év munkaterveinek véleményezése
246/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
11. sz. melléklet
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet
14. sz. melléklet
15. sz. melléklet
16. sz. melléklet
17. sz. melléklet
18. sz. melléklet
19. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester
16./ Az ÁEEK-val 2017. július 21-én kötött megállapodás módosítása, Költségvetési megállapodás
258/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János megbízásából Szűcs Balázs főépítész
17./ Interpellációra adott válasz
228/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármeste
18./ Vizsgálóbizottság felállítása
247/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szilágyi Zsolt képviselő
19./ Kérdés
248/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szilágyi Zsolt képviselő
20./ Az NZS Schnell Bau Kft. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr 106/2017. (10.06.) közter. számú döntése
ellen
257/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető
21./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására
249/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
22./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására
250/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté, a VVKB elnöke
23./ Önkormányzati hatósági ügyek
251/2017., 251/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
233/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2017. november 10.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem