Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. november 15-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata – 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 38.§ - véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre vonatkozó válaszok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
236/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
2./ Javaslat a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
238/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
3./ Budapest, IX. kerület Településképi Arculati Kézikönyv (TAK), valamint a településképi önkormányzati rendelet tervezetének partnerségi egyeztetési eljárása lefolytatásáról szóló döntés meghozatala
239/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
255/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási koncepciója (I. forduló)
241/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciója (2017-2021) elfogadására
256/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat együttműködési és üzemeltetési megállapodás megkötésére
242/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
11. sz. melléklet
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet
14. sz. melléklet
15. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat NEHRU part megállapodás megkötésére térítésmentes átadásról Budapest Főváros Önkormányzatával
244/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ Zöld Ferencváros Program
245/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ Az ÁEEK-val 2017. július 21-én kötött megállapodás módosítása, Költségvetési megállapodás
258/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János megbízásából Szűcs Balázs főépítész
11./ Az NZS Schnell Bau Kft. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr 106/2017. (10.06.) közter számú döntése ellen
257/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető
12./ 2017. évi fenyőfa árusítási pályázat elbírálása
Sz-440/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
13./ Napernyőtalp tárolására irányuló közterület-használati kérelem Ráday utca területére
Sz-468/2017., Sz-469/2017., Sz-470/2017., Sz-471/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására
Sz-473/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté, a VVKB elnöke
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VVKB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-427/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2017. november 10.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem