Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2017. október 19-én (csütörtökön) 8.30 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ A 2017. évi templompályázat értékelése
Sz-422/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

Indoklás: A pályázat elbírálásának határideje 2017. október 25., melyhez bizottsági döntés szükséges.

Budapest, 2017. október 16.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem