Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2017. október 18-án (szerdán) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Személyi térítési díjak elengedésére irányuló kérelmek
Sz-421/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester

Indokolás:
A szociális szolgáltatásokért fizetendő, soron következő térítési díj felülvizsgálat a Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága által 2017. szeptemberében megtörtént. Több teljes összegű térítési díj
megfizetésére kötelezett igénybevevő számára viszont a térítési díj megfizetése komoly terhet jelent, így
kérelmezték annak csökkentését/elengedését. A jelenleg hatályos helyi rendelet alapján a szakbizottság
rendelkezik hatáskörrel a kérelmek elbírálásában, így a kérelmezők érdekében indokolt a rendkívüli bizottsági
ülés összehívása.

Budapest, 2017. október 16.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem