Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. október 5-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
186/3/2017., 186/4/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról
szóló 7/2006. (III.10.) rendelet módosítására (egyfordulóban)
229/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szilágyi Zsolt képviselő
3./
a./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról
220/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
b./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról.
220/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Budapest IX. kerület, 38191/12 hrsz. alatti ingatlan (Kén u. 3/b.) elidegenítése
216/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A Budapest IX. kerület, Soroksári út 38-40. V. em. 1. szám alatti társasházi lakásingatlan leválasztásához való hozzájárulási kérelem
215/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezésére a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan
217/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester
7./ FESZ KN Kft. szakorvosi óra kapacitás módosítási kérelme
221/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
8./ Javaslat a Budapest, IX. kerület Soroksári út 136. szám alatt lévő ingatlan vonatkozásában történő megállapodás megkötésére, valamint e tárgyban a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának, továbbá a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására
222/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Szervezeti és Működési Szabályzatának és státuszbővítésének jóváhagyására
223/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ EURIN Alapítvány kérelme
224/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Javaslat településrendezési szerződés megkötésére
219/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
12./ Módosítási kezdeményezés a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (III.10.) rendeletére vonatkozóan
218/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor képviselő
13./ Interpellációra adott válasz
209/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor képviselő
14./ Interpelláció
228/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor képviselő
15./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására
214/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós, az ESZSB elnöke
16./ Önkormányzati hatósági ügyek
225/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
226/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2017. szeptember 29.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem