Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. október 4-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
186/3/2017., 186/4/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat településrendezési szerződés megkötésére
219/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
3./ Az „Intézményi Zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben 2016” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-417/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
4./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2017” című pályázat elbírálása
Sz-418/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
5./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában 2018. évben kialakítandó vendéglátó teraszokra
Sz-403/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelem Ráday utca területére
Sz-392/2017., Sz-393/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre
Sz-394/2017., Sz-396/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Díjcsökkentés iránti kérelem
Sz-397/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Napernyőtalp tárolására irányuló közterület-használati kérelem Ráday utca területére
Sz-398/2017., Sz-407/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Határozat módosítása
Sz-399/2017., Sz-400/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Határozat visszavonása
Sz-401/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-402/2017., Sz-408/2017., Sz-409/2017., Sz-415/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-404/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VVKB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-406/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2017. szeptember 29.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem