Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. október 4-én (szerdán) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
186/3/2017., 186/4/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról
szóló 7/2006. (III.10.) rendelet módosítására (egyfordulóban)
229/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szilágyi Zsolt képviselő
3./ Módosítási kezdeményezés a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (III.10.) rendeletére vonatkozóan
218/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor képviselő
4./
a./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról
220/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
b./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról.
220/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A Budapest IX. kerület, 38191/12 hrsz. alatti ingatlan (Kén u. 3/b.) elidegenítése
216/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A Budapest IX. kerület, Soroksári út 38-40. V. em. 1. szám alatti társasházi lakásingatlan leválasztásához való hozzájárulási kérelem
215/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-367/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Nem lakás céljára szolgáló üres helyiségek elidegenítése
Sz-368/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-369/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ Ráday utcai nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj mérséklésre vonatkozó kérelem
Sz-370/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Vállalkozásfejlesztési tevékenység céljára bérbeadható helyiség kijelölése, és pályázat jóváhagyása
Sz-371/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
12./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-372/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-373/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-374/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-375/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ A Gazdasági Bizottság GB 213/2017. (IX.06.) határozatának visszavonása
Sz-376/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Szolgálati lakás juttatása az önkormányzat és intézményeiben, továbbá a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságnál, valamint az önkormányzat működtetésében lévő oktatási
intézményekben dolgozók elhelyezésére
Sz-377/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság részére biztosított szolgálati lakás bérlőjének változására
Sz-414/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Budapest IX. kerület Ráday utca 11-13. II. 3/A. (hrsz. 37008/2/A/25) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-410/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-378/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2017. szeptember 29.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem